• Distributør Logg inn
  • Se i:

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne nettsiden er kun til generell informasjon. Informasjonen er gitt av Top Dog Manufacturing Inc. og selv om vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen representasjoner eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med respekt for nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk på nettstedet for ethvert formål. Enhver tillit du legger til slik informasjon er derfor strengt tatt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skader eller tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet .

Alt gjøres for å holde nettsiden oppe og fungere problemfritt. Top Dog Manufacturing Inc. tar imidlertid intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.